Archive for December, 2008

Ika-labing anim na Hamon: Colgado El Moviemento

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , , on December 17, 2008 by EternalLance

 Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing anim na hamon ng mga participantes ay ang “Colgado El Moviemento” na ang ibig sabihin ay “Umiikot Na Istruktura”.  Sa hamon na ito ay aakyatin nila ang hagdan at kapag nasa taas na sila ay kinakailangan nilang tawirin ang anim na metrong (6 meters) bakal. Sa pamamagitan ng kanilang kamay ay maglalambitin ang mga participantes hanggang marating nila ang dulo na kung saan ay nakalagay ang flag, kinakailangan nila itong tanggalin at kapag nagawa na nila ito ay doon lamang matatapos ang kanilang oras.

16th Stunt

Ronda Sin De Eliminacion

Sa Ronda sin de eliminacion kung saan walang matatanggal at sa halip ay mag lalaban sila para sa iba pang gantimpala at ang mahihinag Participantes ay malalagas sa bawat hamon, at sa dulo’y ang nag pakita lang ng galing ang mag haharap-harap para sa premyo.

Boys
Jommy – 26sec
Manuel – 27sec
Marion – 42sec
Rj – Nalaglag

Girls
Lj – 40sec (Nalaglag)
Janna – 48sec (Nalaglag)

Savanah – Bumitaw

Sa hamon na ito ay isang babae at isang lalake ang hindi na mag papatuloy para sa susunod na hamon, ito ay sina Savanah at Rj. Para naman sa mga nangunang participantes ay magkakaroon sila ng pagkakataon na matawagan ang kanilang mahal sa buhay na nasa Pilipinas.

Ika-labing limang Hamon: Cierre De Houdini

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , , on December 12, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing limang hamon ng mga participantes ay ang “Cierre De Houdini” na ang ibig sabihin ay “Pagtakas Na Ala Houdini”. Sa hamon na ito ay ilalagay ang mga participantes sa loob ng isang plastik na lalagyanan, habang naka posas ang kanilang mga kamay ay ilulubog sila sa ilalim ng tubig. Magmula doon ay kinakailangan nilang susian ang posas para sila ay maka wala. Kapag natanggal na nila ang posas ay kinakailangan nilang umangat sa tubig at hawakan ang logo ng Pinoy Fear Fator. Pabilisan ang magiging labanan, ang may pinaka mabilis na oras ang siyang maliligtas, habang ang participante naman na makakakuha ng pinaka maikling oras ay ang siyang uuwi na ng Pilipinas.

15th Stunt

Quinta Ronda De Eliminacion

Para sa hamon na ito ay talaga namang sinukat ang tapang at diskarte ng mga participantes. Marami na ang gumawa at umayaw sa hamon na ito, ngayong mga Pinoy na ang susubok sino kina Elmer, Marion at Lj ang aayaw at susuko sa hamon. Sino naman ang ika limang Participantes na uuwi ng Pilipinas…

Manuel – Nagawa ang hamon
Lj        – Sumuko (11sec)
Elmer  –
Sumuko – 8sec (Eliminated)

Ika-labing apat na Hamon: Mansanas Con Anguilas Y Serpientes

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on December 10, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng  “Mansanas Con Anguilas Y Serpientes” ay “Mga Mansanas Kasama Ang Mga Ahas”. Para sa hamon na ito ay kinakailangan nilang ilipat ang dalawangpung (20) mansanas mag mula sa isang lalagyan na puno ng  ahas, papunta sa kabilang lalagyan, ang bawat participantes ay mayroong limang minuto para tapusin ang hamon na ito.

14th Stunt

Para sa hamon na ito ay isa sa mga Participantes ang hindi na mag papatuloy sa susunod na hamon. Ito ay si Marion na nakakuha ng 20 mansanas.

Marion  – 20 Mansanas
Manuel – 19 Mansanas (Nalaglag ang isa)
Elmer   – 16 Mansanas (Naubos ang oras)
Lj         – 4 Mansanas (Naubos ang oras)

Ika-labing tatlong Hamon: Salto Ala Red

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on December 8, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing tatlong hamon ng mga participantes ay ang “Salto Ala Red” na ang ibig-sabihin ay “Pagtalon sa Net”. Para sa hamon na ito ay kinakailangan nilang akyatin ang isang bakal na tore, walang oras ang kanilang pag-akyat. Kapag narating nila ang dulo ay meron doong dilaw na kahon, ito ang kanilang aapakan para matalon ang net, isang minuto o (1min) lamang ang kinakailangan nilang itagal  sa kahon. Susukatin ang layo o distansya nga mga participantes sa net, meron itong mga linya at pataasan sa pagtalon ang magiging labanan. Sa oras na sila ay naka kapit na sa net, kinakailangan nilang mag tagal ng 5 segundo o (5sec), dahil kapag naka bitaw sila ng wala pa sa limang segundo ang kanilang itinagal, nangangahulugan ito na bigo silang magawa ang hamon na ito.

13th Stunt

Para sa hamon na ito ay dalawang lalake at dalawang babae ang maliligtas at hindi na mag papatuloy para sa susunod na hamon.

Rj           – 2 Kuwadrado sa ibabaw ng unang linya
Jommy    – 2 Kuwadrado sa ilalim ng unang linya
Savanah – Hindi Binanggit
Janna      – Hindi Binanggit
Manuel   – 2 Kuwadrado sa ilalim ng pangalawang linya
Elmer      – 2 Kuwadrado sa ilalim ng pangalawang linya
Marion    – 1 Kuwadrado sa ibabaw ng pang apat na linya
Lj            – 1 Kuwadrado sa ibabaw ng pang apat na linya

Sa hamon na ito ay hindi na binanggit ang nakuhang sukat nila Savanah at Janna, dahil tatlo nalang sila na chikas, isang babae lamang ang mapapasama para sa susunod na hamon at ito ay si Lj.

Ika-labing dalawang Hamon: Arrastrado En El Concreto

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , , on December 5, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang pangalan ng ika-labing dalawang hamon ay “Arrastrado En El Concreto” o ang ibig sabihin ay “Pagkaladkad sa umaandar na Truck”. Sa gitna ng matinding lamig na may temperaturang two degrees celsius at sa kabila ng puyat dahil alas tres ng madaling araw noon sa Buenos Aires, Argentina, mag susuot ang mga Participantes ng damit na bakal, kakapit sila sa hawakan para kaladkarin ng isang sasakyan na may bilis na 50kph. Habang kinakaladkad, aabot ang init ng bakal na kanilang suot sa temperaturang 100 degrees celsius, sapat para malapnos ang kanilang balat. Pagdating sa line of fire ay mag kakaroon ng pagsabog, iyon ang kanilang magiging tanda na malapit na sila sa target o sa Pinoy Fear Factor Logo. Bago sila dumating doon ang kinakailangan nilang bumitaw, ang sasadsad at pinaka malapit sa logo ay ang siyang maliligtas, ang mamalasing sumadsad ng pinaka malayo ay mapapalayas na sa Buenos Aires, Argentina.

12th Stunt

Cuarta Ronda De Eliminacion

Para sa hamon na ito ay isa sa mga participantes ang uuwi na ng Pilipinas at ayon sa kakatapos na hamon, narito ang nakuha nilang sukat matapos silang kaladkarin.

Jommy – 1m 50cm
Lj         – 1m 5cm
Jose     – 4m 30cm (Eliminated)

Ayon sa mga nakuha nila, si Jose ang may pinaka malayong sukat mag mula sa target at dahil dyan, siya ang ika-apat na participantes na uuwi ng Pilipinas. Pero dahil narin sa nalalapit nitong kaarawan, siya ay binigyan ng isang araw upang manatili sa Argentina at ipagdiwang ang kanyang kaarawan.