Ika-labing tatlong Hamon: Salto Ala Red

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing tatlong hamon ng mga participantes ay ang “Salto Ala Red” na ang ibig-sabihin ay “Pagtalon sa Net”. Para sa hamon na ito ay kinakailangan nilang akyatin ang isang bakal na tore, walang oras ang kanilang pag-akyat. Kapag narating nila ang dulo ay meron doong dilaw na kahon, ito ang kanilang aapakan para matalon ang net, isang minuto o (1min) lamang ang kinakailangan nilang itagal  sa kahon. Susukatin ang layo o distansya nga mga participantes sa net, meron itong mga linya at pataasan sa pagtalon ang magiging labanan. Sa oras na sila ay naka kapit na sa net, kinakailangan nilang mag tagal ng 5 segundo o (5sec), dahil kapag naka bitaw sila ng wala pa sa limang segundo ang kanilang itinagal, nangangahulugan ito na bigo silang magawa ang hamon na ito.

13th Stunt

Para sa hamon na ito ay dalawang lalake at dalawang babae ang maliligtas at hindi na mag papatuloy para sa susunod na hamon.

Rj           – 2 Kuwadrado sa ibabaw ng unang linya
Jommy    – 2 Kuwadrado sa ilalim ng unang linya
Savanah – Hindi Binanggit
Janna      – Hindi Binanggit
Manuel   – 2 Kuwadrado sa ilalim ng pangalawang linya
Elmer      – 2 Kuwadrado sa ilalim ng pangalawang linya
Marion    – 1 Kuwadrado sa ibabaw ng pang apat na linya
Lj            – 1 Kuwadrado sa ibabaw ng pang apat na linya

Sa hamon na ito ay hindi na binanggit ang nakuhang sukat nila Savanah at Janna, dahil tatlo nalang sila na chikas, isang babae lamang ang mapapasama para sa susunod na hamon at ito ay si Lj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: