Archive for 5th Round of Elimination

Ika-labing limang Hamon: Cierre De Houdini

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , , on December 12, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing limang hamon ng mga participantes ay ang “Cierre De Houdini” na ang ibig sabihin ay “Pagtakas Na Ala Houdini”. Sa hamon na ito ay ilalagay ang mga participantes sa loob ng isang plastik na lalagyanan, habang naka posas ang kanilang mga kamay ay ilulubog sila sa ilalim ng tubig. Magmula doon ay kinakailangan nilang susian ang posas para sila ay maka wala. Kapag natanggal na nila ang posas ay kinakailangan nilang umangat sa tubig at hawakan ang logo ng Pinoy Fear Fator. Pabilisan ang magiging labanan, ang may pinaka mabilis na oras ang siyang maliligtas, habang ang participante naman na makakakuha ng pinaka maikling oras ay ang siyang uuwi na ng Pilipinas.

15th Stunt

Quinta Ronda De Eliminacion

Para sa hamon na ito ay talaga namang sinukat ang tapang at diskarte ng mga participantes. Marami na ang gumawa at umayaw sa hamon na ito, ngayong mga Pinoy na ang susubok sino kina Elmer, Marion at Lj ang aayaw at susuko sa hamon. Sino naman ang ika limang Participantes na uuwi ng Pilipinas…

Manuel – Nagawa ang hamon
Lj        – Sumuko (11sec)
Elmer  –
Sumuko – 8sec (Eliminated)

Ika-labing tatlong Hamon: Salto Ala Red

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on December 8, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing tatlong hamon ng mga participantes ay ang “Salto Ala Red” na ang ibig-sabihin ay “Pagtalon sa Net”. Para sa hamon na ito ay kinakailangan nilang akyatin ang isang bakal na tore, walang oras ang kanilang pag-akyat. Kapag narating nila ang dulo ay meron doong dilaw na kahon, ito ang kanilang aapakan para matalon ang net, isang minuto o (1min) lamang ang kinakailangan nilang itagal  sa kahon. Susukatin ang layo o distansya nga mga participantes sa net, meron itong mga linya at pataasan sa pagtalon ang magiging labanan. Sa oras na sila ay naka kapit na sa net, kinakailangan nilang mag tagal ng 5 segundo o (5sec), dahil kapag naka bitaw sila ng wala pa sa limang segundo ang kanilang itinagal, nangangahulugan ito na bigo silang magawa ang hamon na ito.

13th Stunt

Para sa hamon na ito ay dalawang lalake at dalawang babae ang maliligtas at hindi na mag papatuloy para sa susunod na hamon.

Rj           – 2 Kuwadrado sa ibabaw ng unang linya
Jommy    – 2 Kuwadrado sa ilalim ng unang linya
Savanah – Hindi Binanggit
Janna      – Hindi Binanggit
Manuel   – 2 Kuwadrado sa ilalim ng pangalawang linya
Elmer      – 2 Kuwadrado sa ilalim ng pangalawang linya
Marion    – 1 Kuwadrado sa ibabaw ng pang apat na linya
Lj            – 1 Kuwadrado sa ibabaw ng pang apat na linya

Sa hamon na ito ay hindi na binanggit ang nakuhang sukat nila Savanah at Janna, dahil tatlo nalang sila na chikas, isang babae lamang ang mapapasama para sa susunod na hamon at ito ay si Lj.