Archive for Cierre De Houdini

Ika-labing limang Hamon: Cierre De Houdini

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , , on December 12, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing limang hamon ng mga participantes ay ang “Cierre De Houdini” na ang ibig sabihin ay “Pagtakas Na Ala Houdini”. Sa hamon na ito ay ilalagay ang mga participantes sa loob ng isang plastik na lalagyanan, habang naka posas ang kanilang mga kamay ay ilulubog sila sa ilalim ng tubig. Magmula doon ay kinakailangan nilang susian ang posas para sila ay maka wala. Kapag natanggal na nila ang posas ay kinakailangan nilang umangat sa tubig at hawakan ang logo ng Pinoy Fear Fator. Pabilisan ang magiging labanan, ang may pinaka mabilis na oras ang siyang maliligtas, habang ang participante naman na makakakuha ng pinaka maikling oras ay ang siyang uuwi na ng Pilipinas.

15th Stunt

Quinta Ronda De Eliminacion

Para sa hamon na ito ay talaga namang sinukat ang tapang at diskarte ng mga participantes. Marami na ang gumawa at umayaw sa hamon na ito, ngayong mga Pinoy na ang susubok sino kina Elmer, Marion at Lj ang aayaw at susuko sa hamon. Sino naman ang ika limang Participantes na uuwi ng Pilipinas…

Manuel – Nagawa ang hamon
Lj        – Sumuko (11sec)
Elmer  –
Sumuko – 8sec (Eliminated)

Advertisements