Ika-dalawangput walong Hamon: Atrasado Por Un Caballo

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-dalawangput walong hamon ay ang “Atrasado Por Un Caballo” na ang ibig-sabihin ay “Paghatak ng Kabayo sa Putik”. Para sa hamon na ito kakaladkarin ang mga participantes ng kabayo sa putik na may dumi ng hayop. Kinakailangan na humawak ang mga participantes sa dulo ng lubid at sa hudyat ay magsisimula silang kaladkarin. Ang participantes na may pinaka maraming ikot na hindi bumibitaw sa lubid ay siyang makaka-iwas peligro.

28th Stunt

Naging mahirap para sa mga participantes ang hamon na ito, dahil bukod sa mga dumi na dala ng putik  ay naging mabilis din ang pagtakbo ng kabayo na naging sanhi para magkaroon sila ng mga galos at sugat sa ibat-ibang parte ng kanilang katawan.

Manuel   – 1:01sec
Jommy   – 54sec
Marion    – 39sec
Janna      – 5sec
Savanah – 3sec

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: