Archive for November, 2008

Ika-walong Hamon: Tanque Con Serpiente

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 28, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibigsabihin ng “Tanque Con Serpiente” ay “Tangke na puno ng Ahas”. Sa hamon na ito ay lulubog ang mga Participantes sa isang kangke na puno ng ahas, 5minuto ang itatagal ng bawat isa sa kanila at sa loob ng limang minuto ay kinakailangan nilang kumuha ng Pitsa De Goma, meron itong Itim at Dilaw, kung sino sa mga Participantes ang makakakuha ng pinaka madaming dilaw na Pitsa De Goma ay ang siyang maliligtas para sa Tercera Ronda De Eliminacion.

8th Stunt

Sa hamon na ito ay si Jommy ang naunang sumubok, natapos niya ang limang minuto at sumunod naman sa kanya ay si Jose, sa hindi inaasahang pangyayari ay tinuklaw ng ahas si Jose, magkagayon man ay itinuloy parin nito ang hamon, ngunit sa ikalawang pagkakataon ay muli itong tinuklaw ng ahas at dahil dito ay umatras na ito sa hamon.  Ang sumunod na sumubok ay si Phem, ngunit pagka baba nito sa tanke ay agad itong natakot at umayaw na sa hamon. Sumunod kay Phem ay si Marion, Savanah at Rj halos lahat sa kanila ay natapos ang limang minuto sa loob ng tanke.

Marion   8 Dilaw at 38 Itim
Savanah 2 Dilaw at 17 Itim
Rj           8 Dilaw at 17 Itim 
Jommy   7 Dilaw at ?? Itim
Jose        0 Dilaw at 4 Itim
Phem     (Umayaw sa Hamon)

Para sa hamon na ito ay ang mga dilaw na Pitsa De Goma lamang ang binibilang at dahil hindi gaano kalinaw ang tubig ay hirap ang mga Participantes na makita kung alin ang dilaw at Itim. Tatlong Participantes ang maliligtas isang babae at dalawang lalake, ito ay sina Savanah, Marion at Rj. Samantalang sina Jommy, Jose at Phem naman ang mapapasama sa susunod na hamon, kung saan malalaman ang ikatlong Participantes na uuwi ng Pilipinas.

Ika-pitong Hamon: Auto Resbaladizos

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 27, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng “Auto Resbaladizos” ay “Madulas na sasakyan”, Sa hamon na ito ay naka lutang ang sasakyan, mag uumpisa ang mga Participantes sa loob ng sasakyan at kapag ready na ay doon lamang sila maaring lumabas para umpisahan ang hamon. Sa paglabas ay kinakailangan nilang kunin ang plate number na nasa harapan ng sasakyan at dadalhin nila ito sa loob ng sasakyan, at kapag nagawa na nila ito ay muli silang pupunta sa likuran ng sasakyan para kunin naman ang susi. Sa oras na masusian nila ang sasakyan at pinindot nila ang buton ay doon lamang matatapos ang oras ng Participantes.

7th Stunt

Maraming bansa na ang gumawa ng stunt na ito, at ngayon sa hamon na ito ay nagawang talunin at lagpasan ni Manuel ang record ng Fear Factor Hungary na 3:07sec at nagawa niya ito ng “44sec (New Fear Factor: World Record). Dahil dyan ay binigyan siya ng immunity para sa darating na eliminacion. Dalawang lalake at dalawang babae ang maliligtas para sa hamon na ito, at dahil automatic na ligtas na si Manuel, ang sumunod na may pinaka mabilis na oras sa mga lalake ay si Elmer at sa mga babae naman ay sina Lj at Janna. Sa hamon na ito ay si Savanah lamang ang nahulog sa sasakyan at dahil dyan ay nabigyan siya ng parusa na maliligo ng malamig na tubig sa El Campo Miedo.

Ika-anim na Hamon: Acrobacias En Helicoptero

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 25, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng “Acrobacias En Helicoptero” ay “Acrobatic sa Helicopter”. Sa hamon na ito ay mag papatagalan ang mga Participantes na naka sabit sa helicopter, sa baba nito ay may hawakan at kapag sila ay naitaas na, doon lamang mag uumpisa ang kanilang oras. Ipipiit silang ilaglag ng piloto, ang pinaka mababang oras sa pagsabit sa helicopter ay ang siyang uuwi na ng Pilipinas.

6th Stunt

Para sa hamon na ito ay isa sa mga Participantes ang mababawas at uuwi na ng Pilipinas. Ito ang kanilang segunda ronda eliminacion. Para sa hamon na ito ay sina Elmer, Jommy, Ram at Jose ang susubok at mag papaligsahan para manatili sa Ergentina.

Natapos ang hamon at si Ram ang nakakuha ng pinaka maikling oras na nakasabit sa helicopter, at dahil dyan siya ang ikalawang Participantes na uuwi ng Pilipinas.

Ika-limang Hamon: Cerebros Y Ojos De Ovejas

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 23, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng “Cerebros Y Ojos De Ovejas” ay “Mga Mata at Utak ng Tupa”. Para sa hamon na ito ay mag uunahan ang mga Participantes na ubusin ang mga inihanda sa kanilang pagkain, iinom sila ng isang baso ng gatas at sa ilalim nito ay makikita nila kung ilang Utak at Mata ng tupa ang kanilang kakainin. Paunahan ang labanan, ang pinaka mabilis ay maaari ng bumalik sa El Campo Miebo at ang pinaka mabagal at kulelat naman ay mapapasama sa susunod na hamon, na kung saan ay may muling matatanggal na isa sa kanila.

5th Stunt

Para sa hamon na ito ay tatlo sa mga Participantes ang hindi na mag papatuloy sa sususnod na hamon, ito ay sina Savanah, Rj at Janna. Nakaligtas sila sapagkat silang tatlo ang naka kuha ng pinaka maikling oras sa pagkain ng Utak at Mata ng Tupa.

1:09sec – Savanah – ½ Utak ng Tupa
2:00sec – Rj – ½ Utak at 3 mata ng Tupa
4:14sec – Janna – ½ Utak ng TUpa
4:53secRam – ½ Utak ng TUpa
7:13sec – Jose – ½ Utak at 3 mata ng Tupa
14:22sec – Jommy – 1 Utak at 2 mata ng Tupa
13:09sec – Elmer – 1 Utak at 2 mata ng Tupa

Ika-apat na Hamon: Coglarse Como Tarzan

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , on November 18, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng “Coglarse Como Tarzan” ay “Paglipat-lipat sa lubid a la Tarzan”, sa hamon na ito ay isa-isang tatawid ang mga Participantes sa walong(8) lubid, ang pinaka mabilis ay siyang maliligtas sa segunda ronda eliminacion, dalawang lalake at babae ang maliligtas, samantalang ang pinaka mabagal at kulelat naman ay mag papatuloy para sa susunod na hamon.

4th-stunt

Para sa hamon na ito ay apat na Participantes ang hindi na tutuloy sa susunod na hamon, dalawang lalake at dalawang babae, para sa mga lalake ay si Manuel at Marion, habang sa mga babae naman ay sina Phem at Lj.

Boys:
47sec
– Manuel
50sec – Marion
2:11sec – Jose
3:21sec – Rj
1:22sec – Jommy – (Hindi Natapos)
1:56sec – Elmer – (Hindi Natapos)
2:17sec – Ram – (Hindi Natapos)


Girls:
2:25sec – Lj – (Natapos ang hamon)

1:30sec
– Phem – (Naka Limang Lubid)

1:15sec – Savanah – (Hindi Natapos) 
1:30sec – Janna –  (Hindi Natapos)

Ikatlong Hamon: Escape De Auto Subacuatico

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 14, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng “Escape De Auto Subacuatico” ay “Pagtakas sa kotseng naka lubog sa tubig”. Ang bawat Participantes ay may ililigtas na manika at ito ay si Mariana na naka upo sa likod ng sasakyan. Sa harap ay mayroong ilaw, ito ang magiging sinyales ng mga Participantes na pwede na nilang simulan ang hamon. Sa stunt na ito malalaman kung sino kina Marion, Elmer at Gail ang kauna-unahang uuwi ng Pilipinas.

3rd Stunt

Sa hamon na ito ay si Marion ang naunang sumubok ng stunt, Natapos niya ito at nakakuha siya ng 30sec. Nang matapos si Marion ay si Elmer naman ang sumunod na sumubok sa stunt, 27sec ang kanyang nakuha, mas mabilis kay Marion kaya naman siguradong pasok na ito at ligtas para mapauwi sa Pilipinas. Ang huling gumawa ng hamon ay si Gail, bagamat ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya ay hindi parin niya ito natapos. At dahil dyan ay si Gail ang kauna-unahang Participante ang uuwi ng Pilipinas.

Ikalawang Hamon: Ojos De Vaca En Cangrejos

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 13, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibis sabihin ng “Ojos De Vaca En Cangrejos” ay “Mga mata ng baka sa mga talangka”. Ito ang ikalawang hamon ng mga Participantes, at sa pagkakataong ito ay labing isa (11) lang sila na mag lalaban-laban. Maiiwan si Phem sa El Campo Miedo dahil siya ang nanguna sa una nilang hamon, kaya naman binigyan ito ng panahon na makapag pahinga at makaligtas sa Una Ronda De Eliminacion.

Pabilisan ang labanan, ang bawat isa sa mga Participantes ay mag hahagis ng dice at dito nila malalaman kung anong hamon ang kanilang gagawin. Kapag mata ng baka ang kanilang napili, ay kinakailangan nilang ilipat ang limang piraso ng mata ng baka sa kabilang lalagyan, at kapag talangka naman ang kanilang napili ay kinakailangan nilang ilipat ang sampung pirasong(10) talangka sa kabilang lalagyan. Ang nasabing hamon ay gagawin ng mga Participantes sa pamamagitan ng kanilang bibig. Ang pinaka mabagal at kulelat sa lahat ay ang siyang mapapasama para sa ikatlong hamon. 

2nd Stunt

Malangsa ang mata ng baka at matatalas naman ang sipit ng talangka, kaya naman wala ni isa sa mga Participantes ang hindi nagalusan at nasaktan. Magkagayon man ay hindi ito inalintana ng mga Participantes at sa halip ay madali nila itong natapos.

23sec – Janna
25sec – Jommy
25sec – Zavannah
26sec – Manuel
30sec – Ram
36sec – Rj
51sec – Jose
1.19min – Lj
1.20min – Elmer
1.27min – Marion
2.46min – Gail

Sina Elmer, Marion at Gail ang nangulelat sa mga Participantes, kaya naman silang tatlo ang mapapasama sa ikatlong hamon, at isa sa kanila ang manganganib na mapabalik sa bansang Pilipinas.

Sino kina Elmer, Marion at Gail ang kauna-unahang Participantes na mapapabalik ng Pilipinas?…tunghayan dito lang sa Pinoy Fear Factor: Argentina South America.