Ika-dalawangput Anim na Hamon: Kahon ng Sindak

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Sa Kahon ng Sindak ay kinakailangan na harapin ng mga Participante ang kanilang takot sa Daga, Palaka at Ahas. Dahil sa pagsisimula ng hamon ay kinakailangan nilang pumili ng isang card. Sa card na ito malalaman kung ano ang ilalagay sa kanilang ulo, paa at katawan. Hihiga ang participantes sa isang kahon na parang kabaong, nakahati ito sa tatlo, ang isa ay sa ulo, ang isa ay sa katawan habang ang isa naman ay sa paa. Dito ilalagay ang mga daga, palaka at ahas. Para sa hamon na ito ay kinakailangan nilang ilipat ang labing limang palaka sa isang kahon na nasa tabi ng kanilang hinihigaan, paunahan ang magiging labanan, ang may pinaka mabilis na oras ay siyang maliligtas, habang ang mangungulelat naman ay mag papatuloy para sa susunod na eliminacion.

Janna   – 1:45sec / 14 Palaka
Manuel – 1:47sec / 15 Palaka
Rj         – 49sec 13 Palaka
Savanah – 3mins / 12 Palaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: