Ika-labing apat na Hamon: Mansanas Con Anguilas Y Serpientes

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng  “Mansanas Con Anguilas Y Serpientes” ay “Mga Mansanas Kasama Ang Mga Ahas”. Para sa hamon na ito ay kinakailangan nilang ilipat ang dalawangpung (20) mansanas mag mula sa isang lalagyan na puno ng  ahas, papunta sa kabilang lalagyan, ang bawat participantes ay mayroong limang minuto para tapusin ang hamon na ito.

14th Stunt

Para sa hamon na ito ay isa sa mga Participantes ang hindi na mag papatuloy sa susunod na hamon. Ito ay si Marion na nakakuha ng 20 mansanas.

Marion  – 20 Mansanas
Manuel – 19 Mansanas (Nalaglag ang isa)
Elmer   – 16 Mansanas (Naubos ang oras)
Lj         – 4 Mansanas (Naubos ang oras)

4 Responses to “Ika-labing apat na Hamon: Mansanas Con Anguilas Y Serpientes”

  1. heLo savannah and janna ..

    mwAhhh

    galingan nio hA??

  2. hello…

  3. GO,,, marion galingan mo huh,,,

  4. sana manalo babae para gurl power heheheh
    galingaN M lj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: