Archive for Mansanas Con Anguilas Y Serpientes

Ika-labing apat na Hamon: Mansanas Con Anguilas Y Serpientes

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on December 10, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng  “Mansanas Con Anguilas Y Serpientes” ay “Mga Mansanas Kasama Ang Mga Ahas”. Para sa hamon na ito ay kinakailangan nilang ilipat ang dalawangpung (20) mansanas mag mula sa isang lalagyan na puno ng  ahas, papunta sa kabilang lalagyan, ang bawat participantes ay mayroong limang minuto para tapusin ang hamon na ito.

14th Stunt

Para sa hamon na ito ay isa sa mga Participantes ang hindi na mag papatuloy sa susunod na hamon. Ito ay si Marion na nakakuha ng 20 mansanas.

Marion  – 20 Mansanas
Manuel – 19 Mansanas (Nalaglag ang isa)
Elmer   – 16 Mansanas (Naubos ang oras)
Lj         – 4 Mansanas (Naubos ang oras)

Advertisements