Archive for Colgado El Moviemento

Ika-labing anim na Hamon: Colgado El Moviemento

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , , on December 17, 2008 by EternalLance

 Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing anim na hamon ng mga participantes ay ang “Colgado El Moviemento” na ang ibig sabihin ay “Umiikot Na Istruktura”.  Sa hamon na ito ay aakyatin nila ang hagdan at kapag nasa taas na sila ay kinakailangan nilang tawirin ang anim na metrong (6 meters) bakal. Sa pamamagitan ng kanilang kamay ay maglalambitin ang mga participantes hanggang marating nila ang dulo na kung saan ay nakalagay ang flag, kinakailangan nila itong tanggalin at kapag nagawa na nila ito ay doon lamang matatapos ang kanilang oras.

16th Stunt

Ronda Sin De Eliminacion

Sa Ronda sin de eliminacion kung saan walang matatanggal at sa halip ay mag lalaban sila para sa iba pang gantimpala at ang mahihinag Participantes ay malalagas sa bawat hamon, at sa dulo’y ang nag pakita lang ng galing ang mag haharap-harap para sa premyo.

Boys
Jommy – 26sec
Manuel – 27sec
Marion – 42sec
Rj – Nalaglag

Girls
Lj – 40sec (Nalaglag)
Janna – 48sec (Nalaglag)

Savanah – Bumitaw

Sa hamon na ito ay isang babae at isang lalake ang hindi na mag papatuloy para sa susunod na hamon, ito ay sina Savanah at Rj. Para naman sa mga nangunang participantes ay magkakaroon sila ng pagkakataon na matawagan ang kanilang mahal sa buhay na nasa Pilipinas.

Advertisements