Archive for Tranferienda Cucaracha

Ika-labing isang Hamon: Tranferienda Cucaracha

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on December 4, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika labing isang hamon ng mga Participante ay ang “Tranferienda Cucaracha” o “Paglilipat ng Ipis”,  Sa hamon na ito ay padamihan ang labanan, sa pamamagitan ng kanilang bibig ay kinakailangan nilang  ilipat ang 800 daang ipis sa kabilang lalagyan, ang mga ipis na kanilang makukuha gamit ang bibig ay kinakailangan na buhay at buo ang mga paa. Ang mga ipis na patay at putol ang mga paa ay hindi isasama sa bilang. Ang bawat Participantes ay mayroong 2minuto para sa hamon na ito.

10 Stunt1

Ang mga Participantes na mangungulelat ay siyang mapapasama sa susunod na hamon na kung saan ay mag kakaroon muli ng tanggalan. Para sa hamon na ito ay dalawang lalake at isang babae ang tutuloy sa ika labing dalawang hamon.

Rj            – 543 Ipis
Elmer      – 428 Ipis
Marion    – 345 Ipis
Janna      – 327 Ipis
Savanah – 325 Ipis
Lj            – 318 Ipis
Jommy    – 305 Ipis
Jose        – 295 Ipis

Sa kabilang banda, habang ginagawa ni Elmer ang hamon na ito ay aksidente  nito na nalunok ang isang pirasong ipis ;).

Advertisements