Archive for PPF

Ika-apat na Hamon: Coglarse Como Tarzan

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , on November 18, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng “Coglarse Como Tarzan” ay “Paglipat-lipat sa lubid a la Tarzan”, sa hamon na ito ay isa-isang tatawid ang mga Participantes sa walong(8) lubid, ang pinaka mabilis ay siyang maliligtas sa segunda ronda eliminacion, dalawang lalake at babae ang maliligtas, samantalang ang pinaka mabagal at kulelat naman ay mag papatuloy para sa susunod na hamon.

4th-stunt

Para sa hamon na ito ay apat na Participantes ang hindi na tutuloy sa susunod na hamon, dalawang lalake at dalawang babae, para sa mga lalake ay si Manuel at Marion, habang sa mga babae naman ay sina Phem at Lj.

Boys:
47sec
– Manuel
50sec – Marion
2:11sec – Jose
3:21sec – Rj
1:22sec – Jommy – (Hindi Natapos)
1:56sec – Elmer – (Hindi Natapos)
2:17sec – Ram – (Hindi Natapos)


Girls:
2:25sec – Lj – (Natapos ang hamon)

1:30sec
– Phem – (Naka Limang Lubid)

1:15sec – Savanah – (Hindi Natapos) 
1:30sec – Janna –  (Hindi Natapos)

Advertisements