Archive for Kiosco De Dulce

Ika-dalawangpu na Hamon: Kiosco De Dulce

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , on January 7, 2009 by EternalLance

 Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Para sa ika-dalawangpung hamon ng mga participantes ay ang “Kiosco De Dulce” na ang ibig-sabihin ay “Tindahan ng mga Candy”. Sa hamon na ito ay isa-isang pinapili ang mga participantes ng lolipop at sa likod nito ay may nakalagay na numero na nag sasaad kung pang ilang garapon ang kanilang kakainin. Kinakailangan na paisa-isa lamang ang kanilang pagkain dahil kapag hindi nila ito nginuya ng mabuti ay maari itong mag bara sa kanilang lalamunan. Mag uumpisa ang kanilang oras kapag nag simula na silang kumain at magtatapos naman ito kapag naubos na nila ang lahat ng kinakailangan nilang kainin. Kailangan din na walang laman ang kanilang bibig bago ihinto ang kanilang oras. Pabilisan ang magiging labanan, ang participantes na may pinaka maikling oras sa pagkain ng kanilang putahe ay siyang maliligtas at mapapasama sa “Saistig”.

20th Stunt

Ang bawat participante ay may kanya-kanyang numero, ito ay ayon sa kanilang nabunot. Ang bawat numero ay kumakatawan sa mga garapon na nag lalaman ng ibat-ibang uri ng mga hayop at ito ang kinakailangan nilang kainin. Ang pang limang garapon ay nag lalaman ng Uod, ang ika-apat naman ay Alakdan, ang pangatlo ay Ipis, ang pang apat ay Daga at ang pang lima naman ay walang laman, sapagkat ang participantes na makakakuha ng ika unang garapon ay kinakailangan kainin ang lahat ng nasa garapon mag mula ikalawa hanggang sa ikalima.

Janna  – 4:14sec / (#5 na Garapon  – 20pc na Uod)
Jommy – 2:21sec / (#4 na Garapon  – 10pc na Alakdan)
Lj         – 3:22sec / (#3 na Garapon  – 20pc na Ipis)
Rj         – 1:28sec / (#2 na Garapon  – 2pc na Daga)
Manuel – 3:18sec / (#1 na Garapon  – #2, #3, #4, #5 na Garapon)

Note: Para sa ika-limang garapon; 5pc na Uod, 2pc Alakdan, 5pc Ipis, 1pc Daga at mga bulate. Sa hamon na ito ay dalawa ang nakaligtas at hindi na mag papatuloy sa susunod na hamon, ito ay sina Rj at Jommy dahil silang dalawa ang naka kuha ng pinaka mabilis na oras sa hamon na ito.

Advertisements