Archive for Guardians To The Rescue

Sunday Task

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on March 31, 2008 by EternalLance

March 30, 2008

Notebooks for graduating housemates

Alam ng lahat na ang buwan ng abril ay graduation month. Kaya naman ay binigyan ni kuya ang task ang mga teen housemates para sa nalalapit na pagtatapos ng tatlo sa kanilang kasamahan. Kinakailangan nilang gumawa ng 1,500pc na notebooks bago matapos ang itinakdang panahon. Kapag ito ay kanilang nagawa ay mabibigyan ng isang graduation party ang mga magsisipag tapos na mga housemates.

Sina Robi, Jieriel at Rona ay itinakda sanang mag martsa sa pagtatapos ng kanilang pagaaral, ngunit sa pagpasok nila sa bahay ni kuya ay mukahang malabo itong mangyari.

Continue reading

Advertisements