Archive for Final Eviction Night

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on June 4, 2008 by EternalLance

June 4, 2008

Final Eviction Night

Matapos ang matinding hamon na painagdaanan ng mga teen ay labig ang kanilang sakripisyo at pagpapahalaga sa mga kasamahan. Ngunit sa kabila ng paghihirap ay kaakibat nito ang isang aral na kanilang natutunan at ito ay ang pagtupad sa isang pangako na kanilang binitawan.

Magkagayon man ay kinakailangan paring lumabas ang isa sa mga limang natitirang teen housemate. Sino kina Alex, Beauty, Ejay, Nicole at Robi ang iniligtas at ibinoto ng taong bayan?. Sino sa kanila ang mapapa sama sa Teen Big 4?…at para sa gabing ito ay isa ang nakakuha ng pinaka mababang boto. Ito ay walang iba kundi si Alex.

Alex - Evicted

Advertisements