Archive for 28th Stunt

Ika-dalawangput walong Hamon: Atrasado Por Un Caballo

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , , , on February 3, 2009 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-dalawangput walong hamon ay ang “Atrasado Por Un Caballo” na ang ibig-sabihin ay “Paghatak ng Kabayo sa Putik”. Para sa hamon na ito kakaladkarin ang mga participantes ng kabayo sa putik na may dumi ng hayop. Kinakailangan na humawak ang mga participantes sa dulo ng lubid at sa hudyat ay magsisimula silang kaladkarin. Ang participantes na may pinaka maraming ikot na hindi bumibitaw sa lubid ay siyang makaka-iwas peligro.

28th Stunt

Naging mahirap para sa mga participantes ang hamon na ito, dahil bukod sa mga dumi na dala ng putik  ay naging mabilis din ang pagtakbo ng kabayo na naging sanhi para magkaroon sila ng mga galos at sugat sa ibat-ibang parte ng kanilang katawan.

Manuel   – 1:01sec
Jommy   – 54sec
Marion    – 39sec
Janna      – 5sec
Savanah – 3sec