Ika-dalawangput dalawang Hamon: Red Bajo En Helicoptero

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , on January 13, 2009 by EternalLance

 Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Para sa ikalawang bahagi ng Ronda Sin De Eliminacion ito ay ang “Red Bajo En Helicoptero” na ang ibig-sabihin ay “Net sa Ilalim ng Helicopter”. Magsisimula ang mga participantes sa loob ng helicopter at gagapang sila sa ilalim ng net ng nakalambitin papunta sa kabilang pintuan ng helicopter. Pabilisan ang magiging labanan, ang participantes na mangunguna ay mag kakaroon ng pagkakataon na matawagan ang kanilang mahal sa buhay na nasa Pilipinas.

22nd Stunt

Ito ang ikalawa at huling Rondan Sin De Eliminacion ng mga Participantes na kung saan ay mag lalaban sila para sa gantimpala. Sa hamon na ito ay dalawang participantes ang hindi na mag papatuloy sa susunod na hamon at mawawalan na nag pagkakataong maka pag uwi ng P50,000.00.

Manuel   – 26sec
Jommy   – 34sec
Rj          –  Nalaglag
Janna    – Sumabit

Marion   – Nalaglag
Savanah – Nalaglag

Sa hamon na ito ay isang aksidente ang nangyari, dahil sa kagustuhan ni Janna na matapos ang hamon ay sumabit ang kanyang paa sa net na naging sanhi para itigil ang kanyang hamon.

Advertisements

Ika-dalawangput Isa na Hamon: Bungee Invertido

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , on January 9, 2009 by EternalLance

 Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-dalawangput isa na hamon ng mga participantes ay ang “Bungee Invertido” na ang ibig sabihin ay “Pabaliktad na Bungee”.  Sa hamon na ito ay babaliktad ang mundo ng mga participantes, sapagkat ibibitin sila ng patiwarik habang nakahawak sila sa pabigat, kapag handa na ay ilulubog sila sa tubig, mag uumpisa ang kanilang oras kapag nailubog na ng buo ang kanilang mga ulo at habang nasa ilalim ay patagalan ng oras ang magiging labanan. Kapag gusto na nilang sumuko ay bibitawan lamang nila ang pabigat at doon na magtatapos ang kanilang oras.

21st Stunt

Hindi naging madali sa mga participantes ang hamon na ito dahil bukod sa naka baliktad sila ay naging kalaban nila ang lamig ng tubig. Para sa hamon na ito ay isa sa kanila ang matatanggal at mapapauwi na ng Pilipinas.

Manuel   – 1:18sec
Janna     – 0:39sec
Savanah – 0:19sec
Lj – (1st try – 0:12sec)/(2nd try – 0:11sec) – Eliminated

Sa hamon na ito ay nagkaroon ng kaonting pagkakamali, dahil nag laro si Lj ng walang nose clip samantalang lahat ng kanyang kapwa participantes ay nag laro na merong nose clip, dahil dito ay tinanong si Lj ni Ryan kung inalok daw ba ito ng Nose clip, pero naging sagot ni Lj ay “Ewan ko, hindi ko matandaan”, dahil dito ay pinanood nila ang mga kuhang video at  napag alaman nila na hindi nga ito  inalok. Dahil sa pangyayaring ito ay tinanong ni Ryan ang mga participantes kung okey lang sa kanila na ulitin ni Lj ang hamon na meron suot na nose clip; agad naman na sumang-ayon ang mga participantes. Sina Lj at Savanna ang nakakuha ng pinaka maikling oras  sa kanilang lahat kaya naman para maging patas ang labanan, kapag nalagpasan ang ginawang oras ni Lj ang nagawang oras ni Savanah ay ipapaulit din ito kay Savanah para naman mabigyan din ito ng pagkakataon na malagpasan ang ginawang oras ni Lj.

lj-without-nose-clip

Matapos ang hamon ay hindi nagawang lagpasan ni Lj ang nagawang oras na Savanah at  dahil dyan ay nangangahulugan ito na si Lj ang ika anim(6) na Participantes na uuwi ng Pilipinas.

Ika-dalawangpu na Hamon: Kiosco De Dulce

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , on January 7, 2009 by EternalLance

 Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Para sa ika-dalawangpung hamon ng mga participantes ay ang “Kiosco De Dulce” na ang ibig-sabihin ay “Tindahan ng mga Candy”. Sa hamon na ito ay isa-isang pinapili ang mga participantes ng lolipop at sa likod nito ay may nakalagay na numero na nag sasaad kung pang ilang garapon ang kanilang kakainin. Kinakailangan na paisa-isa lamang ang kanilang pagkain dahil kapag hindi nila ito nginuya ng mabuti ay maari itong mag bara sa kanilang lalamunan. Mag uumpisa ang kanilang oras kapag nag simula na silang kumain at magtatapos naman ito kapag naubos na nila ang lahat ng kinakailangan nilang kainin. Kailangan din na walang laman ang kanilang bibig bago ihinto ang kanilang oras. Pabilisan ang magiging labanan, ang participantes na may pinaka maikling oras sa pagkain ng kanilang putahe ay siyang maliligtas at mapapasama sa “Saistig”.

20th Stunt

Ang bawat participante ay may kanya-kanyang numero, ito ay ayon sa kanilang nabunot. Ang bawat numero ay kumakatawan sa mga garapon na nag lalaman ng ibat-ibang uri ng mga hayop at ito ang kinakailangan nilang kainin. Ang pang limang garapon ay nag lalaman ng Uod, ang ika-apat naman ay Alakdan, ang pangatlo ay Ipis, ang pang apat ay Daga at ang pang lima naman ay walang laman, sapagkat ang participantes na makakakuha ng ika unang garapon ay kinakailangan kainin ang lahat ng nasa garapon mag mula ikalawa hanggang sa ikalima.

Janna  – 4:14sec / (#5 na Garapon  – 20pc na Uod)
Jommy – 2:21sec / (#4 na Garapon  – 10pc na Alakdan)
Lj         – 3:22sec / (#3 na Garapon  – 20pc na Ipis)
Rj         – 1:28sec / (#2 na Garapon  – 2pc na Daga)
Manuel – 3:18sec / (#1 na Garapon  – #2, #3, #4, #5 na Garapon)

Note: Para sa ika-limang garapon; 5pc na Uod, 2pc Alakdan, 5pc Ipis, 1pc Daga at mga bulate. Sa hamon na ito ay dalawa ang nakaligtas at hindi na mag papatuloy sa susunod na hamon, ito ay sina Rj at Jommy dahil silang dalawa ang naka kuha ng pinaka mabilis na oras sa hamon na ito.

Ika-labing siyam na Hamon: Caminata Sobre Palos

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , on January 2, 2009 by EternalLance

 Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng “Caminata Sobre Palos” ay “Pagtawid sa Ibabaw ng mga Troso”.  Sa hamon na ito ay kinakailangan akyatin ng mga participante ang unang troso, sa hudyat ni Ryan na (uno, dos, tres, ariba!) ay doon lamang maaaring mag simulang umakyat ang participante, oorasan ang kanilang pag-akyat. Kapag nasa tuk-tok na sila ay kinakailangan nilang tumayo ng tuwid at sumenyas na naka taas ang dalawang kamay, kapag nagawa nila ito ay aantayin nila ang senyales na (Vamos!). Sa pagkakataon na iyon ay muling mag uupisa ang oras ng participantes para kunin ang mga banderitas na nakakabit sa mga troso. Ang may pinaka mabilis ay siyang maliligtas at mapapasama na sa “Saistig”.

19th Stunt

Hindi naging madali para sa mga participantes ang hamon na ito dahil sa kalagitnaan ng kanilang hamon ay dumating ang pinaka kinakatakutan ng mga agentin na bagyo, ito ay ang Tormenta De Santarosa. Ang bagyong ito ay taon-taon dumarating sa Argentina at nag iiwan ng malaking pinsala, sa Buenos Aires ang pagdating nito ay tanda ng pagsisimula ng spring. Tumapat ang pagsasagawa ng unang hamon ng mga participantes sa pagdating ng kinakatakutang Tormenta De Santarosa, kaya’t maging ang mga Argentin staff ay nag alala sa kaligtasan ng mga Participantes. Pero napag desisyonan na walang pag hinto na magaganap.

Marion  – (1:34sec – Climbing Time / 0:43sec – 6 na Banderitas)
Manuel – (0:27sec – Climbing Time / 1:23sec – 6 na Banderitas)
Jommy – (0:53sec – Climbing Time / 2:25sec – 5 na Banderitas)
Lj         – (1:34sec – Climbing Time / 1:17sec – 5 na Banderitas)
Rj         – (1:46sec – Climbing Time / 2:01sec – 5 na Banderitas)
Janna   – (1:15sec – Climbing Time / 3:44sec – 5 na Banderitas) 
Savanah – (Sumuko)

Para sa hamon na ito ay isa lamang sa mga Participantes ang hindi na mag papatuloy sa susunod na hamon, ito ay si Marion na nakakuha ng pinaka mabilis na oras, at dahil diyan siya ay automatic na mapapasama sa “Saistig”. Sa kabilang banda, dahil umayaw si Savanah sa hamon, siya ay automatic na mag lalaro sa ikatlong hamon ng Sexta Ronda De Eliminacion.

Ika-labing anim na Hamon: Colgado El Moviemento

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , , on December 17, 2008 by EternalLance

 Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing anim na hamon ng mga participantes ay ang “Colgado El Moviemento” na ang ibig sabihin ay “Umiikot Na Istruktura”.  Sa hamon na ito ay aakyatin nila ang hagdan at kapag nasa taas na sila ay kinakailangan nilang tawirin ang anim na metrong (6 meters) bakal. Sa pamamagitan ng kanilang kamay ay maglalambitin ang mga participantes hanggang marating nila ang dulo na kung saan ay nakalagay ang flag, kinakailangan nila itong tanggalin at kapag nagawa na nila ito ay doon lamang matatapos ang kanilang oras.

16th Stunt

Ronda Sin De Eliminacion

Sa Ronda sin de eliminacion kung saan walang matatanggal at sa halip ay mag lalaban sila para sa iba pang gantimpala at ang mahihinag Participantes ay malalagas sa bawat hamon, at sa dulo’y ang nag pakita lang ng galing ang mag haharap-harap para sa premyo.

Boys
Jommy – 26sec
Manuel – 27sec
Marion – 42sec
Rj – Nalaglag

Girls
Lj – 40sec (Nalaglag)
Janna – 48sec (Nalaglag)

Savanah – Bumitaw

Sa hamon na ito ay isang babae at isang lalake ang hindi na mag papatuloy para sa susunod na hamon, ito ay sina Savanah at Rj. Para naman sa mga nangunang participantes ay magkakaroon sila ng pagkakataon na matawagan ang kanilang mahal sa buhay na nasa Pilipinas.

Ika-labing limang Hamon: Cierre De Houdini

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , , , on December 12, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ika-labing limang hamon ng mga participantes ay ang “Cierre De Houdini” na ang ibig sabihin ay “Pagtakas Na Ala Houdini”. Sa hamon na ito ay ilalagay ang mga participantes sa loob ng isang plastik na lalagyanan, habang naka posas ang kanilang mga kamay ay ilulubog sila sa ilalim ng tubig. Magmula doon ay kinakailangan nilang susian ang posas para sila ay maka wala. Kapag natanggal na nila ang posas ay kinakailangan nilang umangat sa tubig at hawakan ang logo ng Pinoy Fear Fator. Pabilisan ang magiging labanan, ang may pinaka mabilis na oras ang siyang maliligtas, habang ang participante naman na makakakuha ng pinaka maikling oras ay ang siyang uuwi na ng Pilipinas.

15th Stunt

Quinta Ronda De Eliminacion

Para sa hamon na ito ay talaga namang sinukat ang tapang at diskarte ng mga participantes. Marami na ang gumawa at umayaw sa hamon na ito, ngayong mga Pinoy na ang susubok sino kina Elmer, Marion at Lj ang aayaw at susuko sa hamon. Sino naman ang ika limang Participantes na uuwi ng Pilipinas…

Manuel – Nagawa ang hamon
Lj        – Sumuko (11sec)
Elmer  –
Sumuko – 8sec (Eliminated)

Ika-labing apat na Hamon: Mansanas Con Anguilas Y Serpientes

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on December 10, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng  “Mansanas Con Anguilas Y Serpientes” ay “Mga Mansanas Kasama Ang Mga Ahas”. Para sa hamon na ito ay kinakailangan nilang ilipat ang dalawangpung (20) mansanas mag mula sa isang lalagyan na puno ng  ahas, papunta sa kabilang lalagyan, ang bawat participantes ay mayroong limang minuto para tapusin ang hamon na ito.

14th Stunt

Para sa hamon na ito ay isa sa mga Participantes ang hindi na mag papatuloy sa susunod na hamon. Ito ay si Marion na nakakuha ng 20 mansanas.

Marion  – 20 Mansanas
Manuel – 19 Mansanas (Nalaglag ang isa)
Elmer   – 16 Mansanas (Naubos ang oras)
Lj         – 4 Mansanas (Naubos ang oras)