Ika-dalawangput Apat na Hamon: Reingresar En El Camio

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Reingresar En El Camio” Ang Ika-dalawangput Apat na Hamon. Sa hamon na ito ay kinakailangan na mag maneho ang mga Participantes palabas ng container track, at mag mula doon ay kailangan nilang habulin ang track at imaneho ang kanilang sasakyan papasok muli sa container track. Ang participantes na makakakuha ng pinaka mabilis na oras ay ang siyang mag uuwi ng P50,000.00.

24th Stunt

Sa hamon na ito dalawang Participantes ang naglaban para sa pabuya, ito ay sina Jommy at Manuel. Si Manuel ang unang gumawa ng hamon at dahil sa hindi inaaasahang pangyayari ay huminto ang kanyang sasakyang sa kalagitnaan ng kanyang hamon, at dahil dito ay tumagal ang kanyang oras. Sa kabilang banda ay nagawa naman ni Jommy na ipasok ang sasakyan sa container track na mas mabilis kumpara sa oras na nagawa ni Manuel. Pero dahil narin sa hindi sanay si Jommy na mag maneho ay nakalimutan nito na ibreak ang sasakyan at dahil dito ay muntik ng maaksidente ang mga Argentin Staff na nasa loob din ng container track. –Para sa hamon na ito ay si Jommy ang nanalo at naka paguwi ng P50,000.00 para sa huling Ronda Sin De Eliminacion ng Pinoy Fear Factor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: