Archive for November 28, 2008

Ika-walong Hamon: Tanque Con Serpiente

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 28, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibigsabihin ng “Tanque Con Serpiente” ay “Tangke na puno ng Ahas”. Sa hamon na ito ay lulubog ang mga Participantes sa isang kangke na puno ng ahas, 5minuto ang itatagal ng bawat isa sa kanila at sa loob ng limang minuto ay kinakailangan nilang kumuha ng Pitsa De Goma, meron itong Itim at Dilaw, kung sino sa mga Participantes ang makakakuha ng pinaka madaming dilaw na Pitsa De Goma ay ang siyang maliligtas para sa Tercera Ronda De Eliminacion.

8th Stunt

Sa hamon na ito ay si Jommy ang naunang sumubok, natapos niya ang limang minuto at sumunod naman sa kanya ay si Jose, sa hindi inaasahang pangyayari ay tinuklaw ng ahas si Jose, magkagayon man ay itinuloy parin nito ang hamon, ngunit sa ikalawang pagkakataon ay muli itong tinuklaw ng ahas at dahil dito ay umatras na ito sa hamon.  Ang sumunod na sumubok ay si Phem, ngunit pagka baba nito sa tanke ay agad itong natakot at umayaw na sa hamon. Sumunod kay Phem ay si Marion, Savanah at Rj halos lahat sa kanila ay natapos ang limang minuto sa loob ng tanke.

Marion   8 Dilaw at 38 Itim
Savanah 2 Dilaw at 17 Itim
Rj           8 Dilaw at 17 Itim 
Jommy   7 Dilaw at ?? Itim
Jose        0 Dilaw at 4 Itim
Phem     (Umayaw sa Hamon)

Para sa hamon na ito ay ang mga dilaw na Pitsa De Goma lamang ang binibilang at dahil hindi gaano kalinaw ang tubig ay hirap ang mga Participantes na makita kung alin ang dilaw at Itim. Tatlong Participantes ang maliligtas isang babae at dalawang lalake, ito ay sina Savanah, Marion at Rj. Samantalang sina Jommy, Jose at Phem naman ang mapapasama sa susunod na hamon, kung saan malalaman ang ikatlong Participantes na uuwi ng Pilipinas.

Advertisements