Archive for November 25, 2008

Ika-anim na Hamon: Acrobacias En Helicoptero

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 25, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng “Acrobacias En Helicoptero” ay “Acrobatic sa Helicopter”. Sa hamon na ito ay mag papatagalan ang mga Participantes na naka sabit sa helicopter, sa baba nito ay may hawakan at kapag sila ay naitaas na, doon lamang mag uumpisa ang kanilang oras. Ipipiit silang ilaglag ng piloto, ang pinaka mababang oras sa pagsabit sa helicopter ay ang siyang uuwi na ng Pilipinas.

6th Stunt

Para sa hamon na ito ay isa sa mga Participantes ang mababawas at uuwi na ng Pilipinas. Ito ang kanilang segunda ronda eliminacion. Para sa hamon na ito ay sina Elmer, Jommy, Ram at Jose ang susubok at mag papaligsahan para manatili sa Ergentina.

Natapos ang hamon at si Ram ang nakakuha ng pinaka maikling oras na nakasabit sa helicopter, at dahil dyan siya ang ikalawang Participantes na uuwi ng Pilipinas.