Archive for November 14, 2008

Ikatlong Hamon: Escape De Auto Subacuatico

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 14, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibig sabihin ng “Escape De Auto Subacuatico” ay “Pagtakas sa kotseng naka lubog sa tubig”. Ang bawat Participantes ay may ililigtas na manika at ito ay si Mariana na naka upo sa likod ng sasakyan. Sa harap ay mayroong ilaw, ito ang magiging sinyales ng mga Participantes na pwede na nilang simulan ang hamon. Sa stunt na ito malalaman kung sino kina Marion, Elmer at Gail ang kauna-unahang uuwi ng Pilipinas.

3rd Stunt

Sa hamon na ito ay si Marion ang naunang sumubok ng stunt, Natapos niya ito at nakakuha siya ng 30sec. Nang matapos si Marion ay si Elmer naman ang sumunod na sumubok sa stunt, 27sec ang kanyang nakuha, mas mabilis kay Marion kaya naman siguradong pasok na ito at ligtas para mapauwi sa Pilipinas. Ang huling gumawa ng hamon ay si Gail, bagamat ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya ay hindi parin niya ito natapos. At dahil dyan ay si Gail ang kauna-unahang Participante ang uuwi ng Pilipinas.