Archive for November 13, 2008

Ikalawang Hamon: Ojos De Vaca En Cangrejos

Posted in Pinoy Fear Factor: My Blog Update with tags , , , , on November 13, 2008 by EternalLance

Pinoy Fear Factor: My Blog Update

Ang ibis sabihin ng “Ojos De Vaca En Cangrejos” ay “Mga mata ng baka sa mga talangka”. Ito ang ikalawang hamon ng mga Participantes, at sa pagkakataong ito ay labing isa (11) lang sila na mag lalaban-laban. Maiiwan si Phem sa El Campo Miedo dahil siya ang nanguna sa una nilang hamon, kaya naman binigyan ito ng panahon na makapag pahinga at makaligtas sa Una Ronda De Eliminacion.

Pabilisan ang labanan, ang bawat isa sa mga Participantes ay mag hahagis ng dice at dito nila malalaman kung anong hamon ang kanilang gagawin. Kapag mata ng baka ang kanilang napili, ay kinakailangan nilang ilipat ang limang piraso ng mata ng baka sa kabilang lalagyan, at kapag talangka naman ang kanilang napili ay kinakailangan nilang ilipat ang sampung pirasong(10) talangka sa kabilang lalagyan. Ang nasabing hamon ay gagawin ng mga Participantes sa pamamagitan ng kanilang bibig. Ang pinaka mabagal at kulelat sa lahat ay ang siyang mapapasama para sa ikatlong hamon. 

2nd Stunt

Malangsa ang mata ng baka at matatalas naman ang sipit ng talangka, kaya naman wala ni isa sa mga Participantes ang hindi nagalusan at nasaktan. Magkagayon man ay hindi ito inalintana ng mga Participantes at sa halip ay madali nila itong natapos.

23sec – Janna
25sec – Jommy
25sec – Zavannah
26sec – Manuel
30sec – Ram
36sec – Rj
51sec – Jose
1.19min – Lj
1.20min – Elmer
1.27min – Marion
2.46min – Gail

Sina Elmer, Marion at Gail ang nangulelat sa mga Participantes, kaya naman silang tatlo ang mapapasama sa ikatlong hamon, at isa sa kanila ang manganganib na mapabalik sa bansang Pilipinas.

Sino kina Elmer, Marion at Gail ang kauna-unahang Participantes na mapapabalik ng Pilipinas?…tunghayan dito lang sa Pinoy Fear Factor: Argentina South America.