Archive for May 31, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on May 31, 2008 by EternalLance

May 31,2008

9th Eviction Night

Dumating na ang itinakdang panahon kung saan ay mayroon ng kinakailangan lumabas ng bahay ni kuya. Matapos ang maikling panahon ng botohan ay isa kina Nan at Robi ang iniligtas ng taong bayan. At para sa gabing ito ay isa ang nakakuha ng mataas na boto, at isa rin ang nakakuha ng mababang boto. Kaya naman ay ang 77.04% of votes ay napunta kay Robi. Dahil dito ay ang 22.96% of votes ay napunta kay Nan.