Archive for May 28, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on May 28, 2008 by EternalLance

May 28,2008

8th Eviction Night

The countdown to the Big Night!…Dahil sa nalalapit na Big Night ng Teen Edition Plus ay napa-aga ang eviction sa bahay ni kuya. Sino kina Robi, Nicole at Valerie ang ibinoto ng taong bayan sa loob ng tatlong araw? Sino sa kanilang tatlo ang binigyan ng isa pang pagkakataon upang patunayan ang sarili?…Dahil dito ay isa ang nakakuha ng pinaka mababang boto, at isa rin ang mag papaalam ngayon gabi…ito ay walang iba kundi si Valerie.

Valerie - Evicted