Archive for May 19, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on May 19, 2008 by EternalLance

May 19,2008

7th Nomination Night

Para sa gabing ito ay kakaiba ang naging pagpili sa mga nominado. Karaniwan kasi na ginagawa kapag nomination ay isa-isang pumapasok sa confession room ang mga housemates at doon ay sinasabi nila kay Kuya ang gusto nilang inominate.

Pero ngayon ay binigay ni Kuya ang isang matindin hamon at ito ay ang harapang nominasyon. Sa sala ginanap ang harapang nominasyon, bagama’t naka blind fold ang mga ito ay hindi parin naging madali para sa mga teens ang hamon na ito.

Ang bawat teens ay binigyan ng dalawang medallion, ang isa dito ay may nakalagay na 1 at ang isa naman ay 2. Umaga palang ay mayroon ng naganap na nominasyon sa loob ng confession room, kung kaya’t hindi na nila pwedeng baguhin o ibahin ang kanilang nauna na binoto, ngayong harapan na nila ito gagawin.

Dahil sa naka blind fold ang mga teens ay si Mariel ang tumulong upang malaman ng mga ito king sino na ang susunod na mag nonominate. Ang bawat medallion na hawak ng mga teens ay isasabit nila alin-sunod sa nauna nilang nominasyon kung sino ang binigyan nila ng 1 point at ng 2 points.

Matapos ang nakakatensyon na nominasyon ay dalawa sa mga teens ang nakakuha ng pinaka maraming medallion, at ito ay si…

Robi                   Rona

Robi - The-Blue AtenistaRona - The Prisoner’s Daughter

To Vote:

BB<space><name of housemate> and Send to 2331 for Globe, TM, Sun Cellular and Bayan Wireless Landline and 231 for Smart and Talk’n Text Subscriber

“Dahil ang gusto ni kuya, ikaw ang magdedesisyon!”