Archive for May 15, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , , , on May 15, 2008 by EternalLance

May 15,2008

Military Training: Part III

Para sa araw na ito ay muling nag-ensayo ang mga teens upang maging handa sa mga gagawin nilang task. Matapos ang exercise ay tinuruan ang mga teens kung paano mag rappelling . Ang rappelling ay isang paraan ng pag-akyat at pagbaba sa isang lugar gamit ang lubid o rope, madalas itong ginagawa ng mga umaakyak ng bundok at ng mga militar kapag bumababa sa mga sasakyang pang-himpapawid.

Matapos ang pag-akyat at pagbaba sa pader at naging maayos naman ang lahat. Sumunod na kanilang ginawa ay ang…

Survival Training: Part III

Dito naman ay tinuruan sila kung paano manghuli ng palaka. Bawat grupo ay kinakailangan na makahuli ng sampung pirasong palaka. Ang pinaka mabilis na grupo ay makakakuha ng pinaka mataas ng puntos.

Naging masaya ang task na ito, ang iba ay wala lang sa kanila at todo sa pagkuha, pero itong sina Beauty, Nicole, Mikan at Ejay ay nadiskubre na takot pala ang mga ito sa palaka. Kaya naman ang resulta ay naiwan ang mga ito, upang harapin ang kanilang fear sa palaka.

Nagawa namang hawakan nila Beauty, Nicole, Mikan at Ejay ang palaka, kaya ng matapos ang mga ito sa panghuhuli ang niluto naman nila ito para kinain. Kumain naman ang lahat, nagkaroon pa ng paligsahan sa pabilisan ng pagubos sa palaka, at ang nanalo sa kanila ay si Mikan.

I Quit: Part II

Sandaling araw palang namamalagi si Continue reading