Archive for May 11, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on May 11, 2008 by EternalLance

May 11,2008

6th Nomination Night

Sa gabing ito ay kakaiba ang naging pagpili ng mga nominado para mapaalis ng bahay ni kuya sa susunod na linggo. Sina Beauty, Nicole at Priscilla…dahil sa pagwalang bahala at sunod-sunod na violations na kanilang nagawa ay hinatulan sila ng Automatically Nominated.

Beauty               Nicole                Priscilla

Beauty - The Rebellious BeautyNicole - The In-ChickPriscilla - The Deaf Dreamer

Sino sa kanilang tatlo ang gusto mo pang manatili sa loob ng bahay ni kuya?

To Vote:

BB<space><name of housemate> and Send to 2331 for Globe, TM, Sun Cellular at Bayan Wireless and 231 for Smart and Talk’n Text Subscriber

“Dahil ang gusto ni kuya, ikaw ang mag dedesisyon”

Welcome 2nd House Player

Kagabi ay muling sinorpresa ni kuya ang lahat ng pinapasok nito ang isa pang house player sa kanyang  bahay. Ito ay si Continue reading