Archive for May 9, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on May 9, 2008 by EternalLance

May 9,2008

House Player: Fourth Task

Para sa ikaapat na task ng house player na si Shy ay pinag botohan ng taong bayan kung sino kina Valerie, Nicole at Alex ang itatago ang gamit. Ayon sa percentage ng mga boto ay si Nicole ang gusto nila na gawan ng task ni Shy.

Katulad ng dati ay ipinatawag ni kuya si Shy upang ipaalam ang kanyang susunod na task, at ito ay pagtatago ng ilang gamit ni Nicole ng hindi nito nalalaman o nakikita.

Matapos na sabihin ni kuya ang mga kundisyon ay agad na sinimulan ni Shy ang kanyang task. Pagkatapos nito maligo ay nakakuha si Shy ng pagkakataon upang masimulan ang kanyang task, at ng makapag-isa ito sa kwarto ay agad nitong itinago ang mga gamit ni Nicole sa ilalim ng kanyang kama. Sa una ay hindi napansin ni Nicole na nawawala na pala ang kanyang mga gamit pero ng mangalahati na ito ay doon lang nito napansin. Agad na pinuntahan ni Nicole si kuya para sabihin ang mga nawawala nitong mga gamit, pero ang payo ni kuya ay dapat “matututo itong mag hanap”.

Lumipas ang ilang oras ay hindi parin mahanap ni Nicole ang kanyang mga gamit, at dahil dito ay tagumpay si Shy sa kanyang ikaapat na task, pero bago nito tuluyang matapos ang kanyang task ay inutusan ni kuya si Shy na ibalik na ang lahat ng gamit ni Nicole na kanya namang itinago, at kinakailangan ay hindi rin ito makita o malaman ni Nicole…Ang ending ay tagumpay si Shy, kaya para sa kanyang ikaapat na task ay “Passed!”…ang kanyang naipon as of now is P30,000 pesos. 😉