Archive for April 27, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on April 27, 2008 by EternalLance

April 27,2008

4th Nomination Night

Sa ikaapat na pagkakataon ay muling humarap ang mga teen housemates at guardians sa isang matinding desisyon at ito nga ay ang pagnominado sa kanilang mga kasamahan. Sa gabing ito ay apat ang nanganganib na mapalabas ng bahay ni kuya sa susunod na linggo.

Josef           Jolas           Robi           Rona

Josef 

Sila ang mga nominado para mapalabas ng bahay ni kuya sa susunod na linggo. Si Robi ang nakakuha ng pinaka mataas na boto sa mga guardians at naglagay sa kanya sa listahan ng mga nominado. Si Josef at Jolas naman ay nagtabla sa puntos na nakuha, kung kaya’t  pareho silang nominado para sa linggo na ito. Sa bawat nominasyon ng Pinoy Big Brother ay karaniwang tatlo lamang ang kinukuha na nominado, pero dahil tabla ang nakuhang puntos ni Jolas at Josef, ang sumunod sa kanila na may mataas na boto ay mapapasama rin sa listahan ng mga nominado at ang sumunod nga sa kanila ay si Rona.

Sino sa tingin mo ang karapat dapat na manatili sa loob ng bahay ni kuya?

To vote:

PBB<space><name of housemate> and send to 2331 for Globe, TM, Sun Cellular at Bayanwireless Subscriber and 231 for Smart and Talk’n Text Subscriber