Archive for April 24, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , , , on April 24, 2008 by EternalLance

April 24, 2008

Fall Into Pieces Part II

Kagabi sa Primetimebida ay nakita ng lahat ang paghihirap ni Ejay at Valerie sa pagbuo ng nabasag na tasa, pero ng matapos nila itong buohin ay muli itong nabasag. Sa pagkakataon na ito ay kinakailangan nilang buohin muli ang tasa sa itinakdang oras, at kapag hindi nila ito magawa ay hindi na sila maaaring bumalik sa main house.

Si Ejay, nahirapan sa pagtanggal ng tasa sa lamesa kaya naman ay mas lalo itong nabasag ng pinilit nitong tanggalin. Magkagayon man ay pilit parin ito binuo ni Ejay at Valerie sa itinakdang oras. Natensyon ang lahat ng mag-umpisa si kuya na magbilang pero hindi parin nila natatapos buohin ang tasa. Naging maganda ang resulta dahil natapos naman nila ito sa itinakdang oras, at gaya nga ng ipinangako ni kuya ay maaari ng bumalik sa main house ang mga teen housemate. Pero nataranta ang lahat ng malaman nila na kinakailangan nilang gawin ang paglilipat sa lobb lamang ng 5 minuto, at kapag hindi sila nakalipat sa itinakdang oras ay hindi na sila muling makakabalik sa main house.

Final Decision

Dahil sa lumalala at lumalaking away ay nagdesisyon na si Kevin at at daddy John na mag voluntary exit. Maraming beses na tinanong ni kuya kung talagang desedido ang mga ito na mag voluntary exit, pero talagang nanindigan ang dalawa sa kanilang desisyon. Iginagalang naman ni kuya ang desisyon ng dalawa at agad naman nitong sinuportahan at inaprubahan.

Kaya ang botohan ay pansamantalang itinitigil para sa darating na sabado. Dahil si Kevin The Spanish Stallion ng Madrid Spain ay nag pasya ng mag voluntary exit.

PBA vs PBB

Para sa nalalapit na kaarawan ni Jolas ay inimbitahan ni kuya ang mga idolo nito at ng kanyang ama na si daddy Ike sina Continue reading