Archive for April 19, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on April 19, 2008 by EternalLance

April 19,2008

Three Blind Mice

Nitong nakaraang linggo ay muling binigyan ni kuya ang mga teen housemates ng kanilang weekly task, at ito nga ay ang pagkabisado sa isang maze kung saan ay nakatakip ang kanilang mata. Bawat araw ay binibigyan ni kuya ng oras ang mga teen housemates upang mag practice at makabisado ng mga ito ang maze.

Pero ang mga teen housemates ay mukhang hindi seryoso sa kanilang task. Kaya naman ng dumating na ang araw kung saan gagawin na nila ang task ay muling nabigo ang mga ito. Ang resulta ay muling mababawasan ang kanilang budget ng 50%, pero ang tanong ng buong bayan ay kelan kaya mag seseryoso ang mga teen housemates sa kanilang task?, kelan kaya sila mananalo?, subaybayan dito lang sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus: My Blog Update.