Archive for April 18, 2008

PBB Teen Edition Plus: My Blog Update

Posted in PBB: Teen Edition Plus with tags , , on April 18, 2008 by EternalLance

April 18, 2008

Voluntary Exit

Noong nakaraang linggo ay nakasama ni Linda ang kanyang ama, at sa araw na iyon ay madami silang napagusapan. Nagkaroon din ng pagkakataon ang ama at ina ni Linda upang magusap, madalas kasi na hindi magkasundo ang mga magulang nito kaya naman ay gumawa na itong si Linda ng paraan upang mag kaayos at magkausap ang kanyang mga magulang.

Matapos ang ilang araw ay muling naisip ni Linda ang kanyang mga magulang at kapatid, kaya naman ay kinausap nito si kuya upang ipaalam ang kanyang nararamdaman, at ito nga ay ang pag nanais nito na mag voluntary exit. Si Linda ay nominado para sa darating na 2nd Eviction night sa sabado, pero dahil nga sa gusto nitong mag voluntary exit ay mukhang mapapaaga ang eviction sa bahay ni kuya.

Ninanais ni Linda na mag voluntary sa kadahilanan na gusto nitong ayusin ang problema sa kanilang pamilya habang hindi pa tuluyang umaalis ng bansa ang kanyang ama, bukod dito ay gusto rin ni Linda na mabuo ang kanyang pamilya habang bata pa ang kanyang kapatid, dahil ayaw nito na maranasan ng kanyang kapatid ang naranasan ni Linda.

Linda the bikini babe

Kaya naman Linda…mula sa kay kuya at sa aming lahat ay saludo kami sayo!…At dahil nga sa ginawang voluntary exit ni Linda ay hindi na matutuloy ang eviction bukas. Ibig sabihin nito ay ligtas na si Kevin na mapalabas ng bahay ni kuya.

Sundan ang iba pang kaganapan sa loob ng bahay ni kuya, dito lang sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus: My Blog Update.