Sunday Task

March 30, 2008

Notebooks for graduating housemates

Alam ng lahat na ang buwan ng abril ay graduation month. Kaya naman ay binigyan ni kuya ang task ang mga teen housemates para sa nalalapit na pagtatapos ng tatlo sa kanilang kasamahan. Kinakailangan nilang gumawa ng 1,500pc na notebooks bago matapos ang itinakdang panahon. Kapag ito ay kanilang nagawa ay mabibigyan ng isang graduation party ang mga magsisipag tapos na mga housemates.

Sina Robi, Jieriel at Rona ay itinakda sanang mag martsa sa pagtatapos ng kanilang pagaaral, ngunit sa pagpasok nila sa bahay ni kuya ay mukahang malabo itong mangyari.

Nakasanayan na sa bahay ni kuya ang paggawa ng sakripisyo, at dahil dyan ay ito nga ang kinakaharap ng mga housemates ngayon. Walang ka malay-malay sina Robi, Jieriel at Rona sa ginagawang sakripisyo ng kanilang kasamahan. Ipinag babawal kasi na ipigsabi o ipaalam ito sa kanila dahil sa kadahilanan na sila ang ginagawan ng sakripisyo. Si Jolas ang inatasan nila upang magmasid, ilayo at iiwas ang tatlo sa pagpunta kung saan nila ginagawa ang task.

Lumipas ang ilang oras at tuloy parin sila sa kanilang ginagawa, napag desisyonan ng mga housemates na matulog ng maaga ng sa gayon ay wala na silang babantayan, at ng makatulog ang tatlo ay agad nilang ipinagpatuloy ang sakripisyo. Lumalalim na ang gabi ngunit hindi pa sila na ngangalahati, kaya’t ng sila ay napagod, agad na itong nag pahinga.

Lunes ng umaga ay ipinatawag ni kuya sina Valerie, Josef at Ejay upang tanungin kung matatapos ba nila ang sakripisyo, na agad naman nila na sinagot ng “Oo”. Malapit na sumapit ang katanghalian, ang ibinigay na palugit ni kuya. Ngunit wala pa sila sa isanglibo ang kanilang nagagawa. Dahil dito, sila’y nabigo sa kanilang sakripisyo.

“Guardians to the rescue”

Big Brother decided to turn-over the task.

Senior Housemates

 Matapos mabigo ng mga teen housemates sa kanilang sakripisyo ay agad itong ipinasa ni kuya sa mga guardians. Hinamon ni Big Brother ang mga senior housemates na tapusin ang task na nasimulan ng mga teen housemates.

Dahil sa magandang diskarte at pagtutulungan ay natapos nila ito. At gaya nga ng pangako ni kuya ay ibibigay nito ang graduation rights kina Robi, Jieriel at Rona.

Happy Graduation! ^_^\m/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: